MY A RODIČE

 
Jako rodiče jste prvními a nejdůležitějšími učiteli svých dětí. Naši lektoři proto budou ve výchově a vzdělávání Vašich dětí „pouze“ Vašimi spolupracovníky, nicméně spolupracovníky kvalifikovanými, zkušenými a sledujícími stejný cíl – šťastné, smysluplné a naplněné dětství Vašich dětí. Nabízíme mnoho možností, jak se jako rodiče můžete stát součástí soukromé anglické školky MY WORLD
  • Zapojte se do programu výuky, aktivit i ostatních činností
  • Sdílejte s dětmi své zkušenosti, podporujte jejich záliby, vycházejte vstříc jejich potřebám; i tím můžete pomoci navázat rychleji přátelský vztah mezi dětmi a jejich lektory
  • Pomáhejte nám zajišťovat některé materiály a náčiní, které děti budou potřebovat při svých aktivitách
  •  Doporučte nám místa, akce nebo nás pozvěte do vašeho zaměstnání, pokud si myslíte, že by to pro děti mohlo být zajímavé a přínosné.
Zde si můžete přečíst doporučení rodičů dětí z naší školky

Anglická školka MY WORLD se pro Vás může stát:
 
  • místem pro setkání s ostatními rodiči, kde se budete moci odreagovat, sdílet radost ze hry s Vašimi dětmi, podělit se s ostatními rodiči o své zkušenosti, radosti i problémy
  • místem pro vzájemnou komunikaci mezi rodiči, lektory a dětmi. Naše lektorky se stanou „prostředníky“ mezi rodinou a školkou, budou nápomocny k aktivnímu zapojení rodičů do života školky.

Rodiče jsou pravidelně seznamováni s hodnocením individuálních pokroků dítěte v rozvoji obecných dovedností a učení. Proč je toto hodnocení důležité?

 V žádném případě to neznamená, že by děti byly u nás ve školce klasifikovány či dokonce známkovány podle státem či úřadem daných norem a tím vzájemně porovnávány ve svých výkonech. Posláním školky není vytvářet pro děti konkurenční či kompetitivní prostředí, ale právě naopak – vést děti k prosociálnímu chování, rozvíjet povědomí o solidaritě, toleranci a vstřícnosti při zachování jejich individuality. Smyslem pedagogického hodnocení je průběžné mapování rozvoje a vývoje dítěte, zdokonalování ve schopnostech a dovednostech, jeho počínání při hrách a běžných činnostech, jeho pocitů atd. a v neposlední (nikoli však první) řadě pak také komentuje jeho pokroky ve vzdělávací složce rozvoje osobnosti. 
 

 
Co je cílem tohoto hodnocení?
Naším prvotním cílem je identifikovat a správně pojmenovat potřeby každého dítěte. Podle toho pak lektorka postupuje dále v jeho výchově a vzdělávání. Právě toto je důležitý rys pedagogického hodnocení: práce lektorky nekončí u vlastního vyhodnocení stavu (diagnostikování), lektorka se získanými poznatky dále pracuje a využívá jich ve prospěch dítěte. Přitom průběžně hodnotí i svou práci a její výsledky: sleduje a vyhodnocuje, zda a nakolik je její přístup k dítěti vhodný a způsob práce s ním účinný. Pedagogické hodnocení představuje především cyklus stále se opakujících a vzájemně navazujících kroků, určitou metodu vzdělávací práce, která má napomoci tomu, aby každé jednotlivé dítě v mateřské škole prospívalo, dobře se cítilo, osvojilo si potřebné a užitečné dovednosti i poznatky a aby ve svém rozvoji dosáhlo maxima svých možností. 
 
K čemu naše hodnocení pomáhá?

Říká se – a o státním školství to bohužel velmi často platí – že učitel často „pro les nevidí stromy“. Pokud naše lektorky pracují způsobem, který jsme popsali výše, podobné nebezpečí nehrozí. Nevidí před sebou jen skupinu (třídu) dětí, ale každé dítě zvlášť. Snáze může zohlednit, že každé dítě se vyvíjí vlastním tempem, má své dispozice a tím i osobité vzdělávací potřeby. Na to pak spolehlivěji ve své práci reaguje a naplňuje tím důležitý požadavek individualizace vzdělávání.


VIDEO

Anglická školička MY WORLD, z. s.
Pallova 42/8, 301 12 Plzeň

M: +420 604 128 948
E: info@anglickaskolka.com
IČO: 059 577 96

 

Mapa