Naše předškolní zařízení

 
S láskou a respektem přistupujeme k jedinečnosti a potřebám každého dítěte“
 
 
Vzdělávací program
 
Vzdělávací program našeho soukromého zařízení využívá principy programu Začít spolu, Britského národního kurikula a úzce souvisí s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání – dokumentem, vymezujícím hlavní cíle, obsah a podmínky pro vzdělávání dětí předškolního věku.

Velice nám záleží také na tom, aby byly děti z našeho zařízení dobře připravené pro vstup do prvních tříd. Proto je přirozenou součástí našeho vzdělávacího programu pravidelná příprava dětí na školu. Každodenní hry a aktivity umožňují každému z dětí rozvíjet se v rámci svých individuálních možností po všech jeho stránkách.

Pro děti ukončující předškolní vzdělávání jsou navíc připravovány každodenní ranní úkoly, procvičující specifické schopnosti a dovednosti. Děti se tak učí schopnosti soustředit se po určitou dobu, dokončit to, na čem začnou pracovat, samostatně myslet, rozhodovat se, ale také spolupracovat a poradit se se svými vrstevníky.

V těchto ranních úkolech si děti dále procvičují rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, rozvoj řeči, logického uvažování či základy matematických představ.

I tyto ranní úkoly souvisejí s daným tématem či projektem, čímž či děti procvičují již poznané či osvojují nové poznatky v přirozených souvislostech a vztazích.
 
 
Naše úkoly:

 
  • Naším úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
  • Obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči.
  • Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.
  • Rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení.

Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý význam, neboť poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé a že rané zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimorodinném prostředí, se v jeho životě - třeba i daleko později - zhodnotí a najdou své uplatnění.

Naše cíle:


  • Rozvoj dítěte, jeho učení a poznání.
  • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
  • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.
  • To vše na pozadí anglického jazyka


VIDEO

Anglická školička MY WORLD, z. s.
Pallova 42/8, 301 12 Plzeň

M: +420 604 128 948
E: info@anglickaskolka.com
IČO: 059 577 96

 

Mapa