Denní program soukromé školičky MY WORLD

 
7:00 - 9,00 volná hra, individuální práce s dětmi
9:00 - 9:15 ranní protažení
9:15 - 9:45 cicle time - ranní kruh 
   
9:45 - 10:15 hygiena, svačina
10:15 - 11:00 řízená činnost (předškolní příprava, dramatická výchova, aktivity na rozvoj smyslů a paměti, grafomotorické listy, výtvarná výchova, rytmicko-pohybová průprava)
11:00 - 11:45 procházka
11:45 - 12:30 hygiena, oběd
12:15 - 12:30 vyzvedávání děti po obědě
12:30 - 14:00 odpočinek
14:00 - 14:30 svačinka
14:30 - 16,00 volná hra, individuální práce
   
 

 

Každý školní rok máme celoroční téma, kterému se věnujeme. Každý měsíc rodiče dostávají email - "informačník" s podrobným popisem našich projektů, které společně s dětmi tvoříme k danému tématu.

 

 


VIDEO

Anglická školička MY WORLD, z. s.
Pallova 42/8, 301 12 Plzeň

M: +420 604 128 948
E: info@anglickaskolka.com
IČO: 059 577 96

 

Mapa