Anglický jazyk 

 
Angličtina a její „nenápadná“ výuka je integrální součástí veškerých aktivit našeho zařízení. To znamená, že prostupuje „neohlášeně“ činnostmi dětí, přezouváním počínaje, přes hry, písničky, aktivity rozvíjející dovednosti, odpočinek až po pozdrav na rozloučenou.
Děti se tak učí angličtinu velice přirozeně aniž by si to samy uvědomovaly.. Pokud se pak dítě, které navštěvovalo naše zařízení zapojí do výuky angličtiny na základní škole, má v mnohém usnadněn „rozjezd“, protože s radostným údivem zjišťuje, že mnohému rozumí, mnohá slovíčka zná a umí je použít.

Jakou znalost anglického jazyka můžete očekávat?

 Pokud někdo očekává, že jeho dítě bude ovládat systém slovesných časů, správně používat kondicionály a číst si v Timesech, je to samozřejmě neadekvátní. Děti nebudou mluvit plynně jako rodilí mluvčí, ale budou angličtinu samy a rády používat, když si hrají, při písničkách, a nakonec i v jednoduchých souvislých větách. Naučí se v daném jazyce hodně rozumět, i když ještě nedokážou správně gramaticky formulovat „nové“ věty. Děti běžně reagují v angličtině na výukové aktivity, hry a režimové činnosti. Dokážou požádat například o přídavek u oběda, řeknou si, když mají žízeň, rozumí základním pokynům v anglickém jazyce, s pomocí příkladu pochopí pravidla hry atd. Je pro ně  přirozené, že existuje i jiný jazyk než jejich rodný. Snaží se též komunikovat anglickým jazykem s dětmi, které neovládají český jazyk.

Jak se děti učí mluvit cizí řečí?

Děti v raném věku vnímají všechny jazykové podněty velmi dobře, učí se, aniž by si uvědomovaly, že se učí – tzv. „covert learning“. Učí se tím, co je jim v daném věku vlastní – napodobováním a opakováním. Pokud rodiče sami dobře cizí jazyk zvládají a vědí, jakým způsobem se jazyk se svým dítětem učit, je pro děti opakování toho, co se naučily ve školce nebo v kurzech, samozřejmě přínosem.   

 

VIDEO

Anglická školička MY WORLD, z. s.
Pallova 42/8, 301 12 Plzeň

M: +420 604 128 948
E: info@anglickaskolka.com
IČO: 059 577 96

 

Mapa