Anglický jazyk ve školce

 
Angličtina a její „nenápadná“ výuka je integrální součástí veškerých aktivit školky. To znamená, že prostupuje „neohlášeně“ činnostmi dětí, přezouváním počínaje, přes hry, písničky, aktivity rozvíjející dovednosti, odpočinek až po pozdrav na rozloučenou.
Děti se tak učí angličtinu velice přirozeně aniž by si to samy uvědomovaly.. Pokud se pak dítě, které chodilo dlouhodobě do naší školky, zapojí do výuky angličtiny na základní škole, má v mnohém usnadněn „rozjezd“, protože s radostným údivem zjišťuje, že mnohému rozumí, mnohá slovíčka zná a umí je použít.

Co by měli rodiče, kteří přihlásili dítě do anglické školky, očekávat?

 Pokud někdo očekává, že jeho dítě po absolvování školky bude ovládat systém slovesných časů, správně používat kondicionály a číst si v Timesech, je to samozřejmě neadekvátní. Děti nebudou mluvit plynně jako rodilí mluvčí, ale budou angličtinu samy a rády používat, když si hrají, při písničkách, a nakonec i v jednoduchých souvislých větách. Naučí se v daném jazyce hodně rozumět, i když ještě nedokážou správně gramaticky formulovat „nové“ věty. Děti, které pravidelně docházejí do naší školky, běžně reagují v angličtině na výukové aktivity, hry a režimové činnosti. Dokážou požádat například o přídavek u oběda, řeknou si, když mají žízeň, rozumí základním pokynům v anglickém jazyce, s pomocí příkladu pochopí pravidla hry atd. Je pro ně  přirozené, že existuje i jiný jazyk než jejich rodný.

Jak se děti učí mluvit cizí řečí?

Děti v raném věku vnímají všechny jazykové podněty velmi dobře, učí se, aniž by si uvědomovaly, že se učí – tzv. „covert learning“. Učí se tím, co je jim v daném věku vlastní – napodobováním a opakováním. Pokud rodiče sami dobře cizí jazyk zvládají a vědí, jakým způsobem se jazyk se svým dítětem učit, je pro děti opakování toho, co se naučily ve školce nebo v kurzech, samozřejmě přínosem.   

Má smysl učit dítě jiné řeči, když „neumí pořádně ani česky“?

Někteří psycholingvisté dokonce tvrdí, že by se s cizím jazykem nemělo začínat před 11. nebo 12. rokem věku, kdy je stabilizován základ mateřského jazyka. Je to ale otázka realistického vymezení cílů – v soukromé anglické školce MY WORLD se nesnažíme děti „naučit anglicky“, naším cílem z hlediska jazyka je především připravit je na to, že existují i jiné jazyky než mateřština a že je dobré se jim učit.  Gramatický systém ani bezchybná výslovnost v tomto věku nejsou a nemohou být prioritou; je důležité, aby děti chápaly souvislosti a význam slov, která se ve školce naučí.
VIDEO

Anglická školička MY WORLD, z. s.
Pallova 42/8, 301 12 Plzeň

M: +420 604 128 948
E: info@anglickaskolka.com

Mapa