ŽIRAFKY

ŠKOLKA PRO DĚTI 4 - 6 LET

 
V soukromé anglické školce MY WORLD nejsou odděleny prostory pro různé věkové skupiny, proto děti dělají většinu denních činností společně, učí se spolupracovat, hrát si a komunikovat s mladšími/staršími kamarády. Každá skupina má svou vedoucí lektorku a skupinka mladších dětí pak i svou asistentku lektorky. Denní program pak probíhá odděleně, ovšem je vzájemně propojen, např. tématem, s druhou skupinkou.
 
Mgr. Miluška Šípová
vedoucí lektor pro děti 4-6 let

Naše lektorky se budou starat o starší děti, podporovat v dětech tvořivost, zaujetí pro hru a schopnost komunikace, pomáhat jim snáze dosáhnout dalších výchovných a vzdělávacích stupňů a zdravému sebevědomí. Povedou Vaše děti směrem k uvědomování si vlastního já, k rozvoji tvůrčího sebevědomí. Součástí programu této věkové skupiny je také  předškolní příprava.
 
Vedle anglického jazyka klademe důraz na všestranný rozvoj Vašich dětí, proto poskytujeme velice pestrý program.
 
Program
 • Rytmicko – pohybové hry
 • Rozvoj řeči a slovní zásoby
 • Tělesná aktivita – cvičení a protažení, často spojené s říkankami, básněmi
 • Didaktické hry ( rozvoj pozornosti, soustředění, log. myšlení)
 • Tvořivá a výtvarná činnost
 • Hudební hrátky - písně, seznámení a hra na hudební nástroje
 • Předškolní příprava
Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý význam, neboť poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé a rané zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimorodinném prostředí, se v jeho životě - třeba i daleko později - zhodnotí a najdou své uplatnění.
 
Děti se účastní všech aktivit ve třídě. Všechny aktivity jsou plně přizpůsobeny věku a schopnostem každého dítěte.
Program na měsíc je vždy umístěn na nástěnce ve školce a zasílán rodičům na email. Individuální konzultace ohledně programu a dění ve školce (děti ve věku 4-6 let), Vám poskytne hlavní lektorka programu.
 Naše pravidla 
 • vždy se pozdravíme a rozloučíme
 • uklízíme si hračky
 • u stolečku při jídle se chováme slušně, samostatně po sobě uklízíme
 • vždy si po toaletě a před jídlem myjeme ruce
 • můžeme se ptát kdykoliv a na cokoliv
 • děkujeme a prosíme
 • když něco chceme, slušně požádáme
 • samostatně se svlékáme a oblékáme
 • pomáháme mladším kamarádům
 • plníme své drobné povinnosti (utíráme stolečky, dohlížíme na pořádek hraček, šatničky apod.)
 
Naše cíle 


 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 

VIDEO

Anglická školička MY WORLD, z. s.
Pallova 42/8, 301 12 Plzeň

M: +420 604 128 948
E: info@anglickaskolka.com
IČO: 059 577 96

 

Mapa