CENÍK A PRAKTICKÉ INFORMACE
pro školní rok 2017/2018

Ceník Anglické školičky pro děti od 2 do 6 let  

Docházka od 7:00 do 16:00 hod.

Docházka × dní v týdnu Cena za měsíc vč. DPH
5 dnů v týdnu 7900 Kč
4 dny v týdnu 6700 Kč
3 dny v týdnu 5300 Kč
2 dny v týdnu 4100 Kč
1 den v týdnu 2800 Kč

Neohlášené neomluvené pozdní vyzvednutí dítěte: 120,- Kč za každou započatou hodinu s tolerancí 15 minut.


Docházka od 7:00 do 12:30 hod.

Docházka × dní v týdnu Cena za měsíc vč. DPH
5 dnů v týdnu 5100 Kč
4 dny v týdnu 4400 Kč
3 dny v týdnu 3800 Kč
2 dny v týdnu 3100 Kč
1 den v týdnu 2000 Kč

Neohlášené neomluvené pozdní vyzvednutí dítěte: 120,- Kč za každou započatou hodinu s tolerancí 15 minut.


Uvedená cena je za všechny měsíce bez rozdílu počtu pracovních dní v daném měsíci. Zařízení je zavřená v době státních svátků a dnů volna. Školička je taktéž zavřena v době konnání školky v přírodě. V měsíci červenec a srpen školka otevřena při počtu alespoň 6 dětí.


Slevy lze sčítat
 
 • 10% úhrada celého roku
 •   5% úhrada pololetní docházky
 • 10% docházka sourozence
 
Cena zahrnuje:

 • pestrý program (předškolní příprava, tvořivá dílna, hudební výchova, cvičení, grafomotorické cviky, ...)
 • pitný režim (BIO šťávy, čaje, mléko, ...)
 • pořádání narozeninových oslav pro Vaše dítě ve školce
 • pojištění
 • vstupy do divadel, muzeí, ...
 
Cena nezahrnuje:
 
 • finančně náročnější výlety (více jak 100Kč)
 • kroužky konající se mimo prostory školky (solná jeskyně, atletika, keramika, plavání, golf - kroužky se budou konat vždy při dostatečném obsazení)
 • svačinku v ceně 60 Kč (ranní a odpolední, v případě jen polodenní docházky jen ranní svačina)
 • oběd v ceně 50 Kč/den

STRAVNÉ není součástí školného. Platba probíhá vždy na konci kalendářního měsíce a je vyúčtováván počet skutečně odebraných jídel.
 
 

V případě, že budete mít stravu zakoupenou v naší školce je nutné nejpozději do 8:15 hodin oznámit neúčast nebo pozdní příchod Vašeho dítěte do školky. Pokud takto neučiníte, bude Vám strava objednána a následně naúčtována.
Stravu si můžete přinést i svou. Strava bude po celou dobu uchována v lednici a ohřatá v mikrovlnné troubě.
 

V případě dlouhodobé nepřítomnosti lze dítě ze školky odhlásit a platit jen rezervační poplatek 1000 Kč měsíčně.
 
 

Registrační poplatek:

Ve výši 2000Kč vybíráme při zápisu a bude odečten z ceny prvního školného.
 
 

Školné:

Školné na příslušný měsíc se platí vždy k 1. dnu v měsící převodem na účet školky a je splatné předem anebo hotově do 5. dne kalendářního měsíce. V případě, že Vaši platbu neobdržíme do 5 dnů po splatnosti, nemůžeme Vašemu dítěti rezervovat místo ve školce. V případě běžné absence dítěte se školné nevrací, nicméně při vážných nemocech nebo problémech se lze individuálně domluvit.
 
 

VIDEO

Anglická školička MY WORLD, z. s.
Pallova 42/8, 301 12 Plzeň

M: +420 604 128 948
E: info@anglickaskolka.com

Mapa