MEDVÍDCI

PRO DĚTI 2 - 4 ROKY

 
V našem zařízení nejsou odděleny prostory pro různé věkové skupiny, proto děti dělají většinu denních činností společně, učí se spolupracovat, hrát si a komunikovat s mladšími/staršími kamarády. Každá skupina má svou vedoucí lektorku a skupinka mladších dětí pak i svou asistentku lektorky. Denní program pak probíhá odděleně, ovšem je vzájemně propojen, např. tématem, s druhou skupinkou.
 

 
Mgr. Hana Batunová
Vedoucí lektorka dětí ve věku 2-4 roky

Mgr. Miluška Śípová
 
Naše lektorky pomohou Vašim dětem ve věku 2-4 roky, pro něž je adaptace ve školce složitější než u starších dětí, zajistit co nejklidnější a nejpřirozenější přechod z domova k nám do školky, budou dbát na rozvoj osobnosti dítěte po stránce sociálních, pohybových a komunikačních dovedností. Budou rozvíjet tvořivost, hudební vnímání i samostatnost dítěte.
 
Vedle anglického jazyka  klademe důraz na všestranný rozvoj Vašich dětí, proto poskytujeme velice pestrý program..
 


Program
 • Rytmicko – pohybové hry
 • Rozvoj řeči a slovní zásoby (říkanky, básně, ukázky práce s knihou)
 • Tělesná aktivita – cvičení a protažení, často spojené s říkankami, básněmi
 • Didaktické hry ( rozvoj pozornosti, soustředění, log. myšlení)
 • Tvořivá a výtvarná činnost
 •  Hudební hrátky - písně, seznámení a hra na hudební nástroje
 Děti se účastní všech aktivit ve třídě. Všechny aktivity jsou plně přizpůsobeny věku a schopnostem každého dítěte.
Program na měsíc je vždy umístěn na nástěnce ve školce a zasílán rodičům na email. Individuální konzultace ohledně programu a dění ve školce (děti ve věku 2-4 roky), Vám poskytne hlavní lektorka programu.


Po konzultaci s klinickým dětským psychologem navrhujeme, aby děti, které budou pravidelně docházet do školky jen na jeden či dva dny v týdnu, docházely první dva týdny do školky denně, alespoň na jednu hodinu, dle potřeby v doprovodu rodičů.

Chceme předejít proplakaným dopoledním a budováním bloků v dětech samotných, děláme pro to maximální opatření, a proto prosíme i samotné rodiče o podporu ve fázi adaptace na nové lektory, denní řád i nové prostředí.
 
Náš cíl


 • rozvoj osobnosti dítěte po stránce sociálních, pohybových a komunikačních dovedností
 •  rozvoj tvořivosti, hudebního vnímání, samostatnosti
 • rozvoj intelektuální složky

Naše pravidla 
 • Vždy se pozdravíme a rozloučíme
 • Uklízíme si hračky (s pomocí paní učitelky)
 • Jídlo jíme vždy zásadně u stolečku společně s ostatními
 • Vždy si po toaletě a před jídlem myjeme ruce
 • Můžeme se ptát kdykoliv a na cokoliv
 • Děkujeme a prosíme
 • Když něco chceme, slušně požádáme
 • Snažíme se sami převlékat
 

VIDEO

Anglická školička MY WORLD, z. s.
Pallova 42/8, 301 12 Plzeň

M: +420 604 128 948
E: info@anglickaskolka.com
IČO: 059 577 96

 

Mapa